Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie nowych projektów z Gminą Partnerską Grossdubrau

W ramach jednej z pierwszych umów Gminy Nowogrodziec o partnerstwie i współpracy,  w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy Grossdubrau.  Głównym celem wizyty było omówienie sposobów wznowienia współpracy między naszymi społecznościami. Jedną z wielu propozycji była organizacja wspólnego święta sportowego z udziałem sportowców  obu gmin.   Poruszany był także temat  możliwości pozyskiwania środków z  funduszy europejskich na realizację wspólnych projektów, współpraca szkół i ochotniczych straży pożarnych.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „ Współpraca z partnerem zagranicznym, a także promocja małych Ojczyzn, to jedno z ważniejszych kompetencji samorządu, dlatego też wzajemna relacja z Gminą Grossdubrau jest dla nas priorytetem. Wizyta delegacji z Niemiec otwiera nowe możliwości w ramach współpracy. Okres pandemii nie sprzyjał wspólnym kontaktom. Wraz z nowym Burmistrzem Gossdubrau - Hardy Glausch, zamierzamy skorzystać z możliwości realizacji przedsięwzięć dla obopólnych korzyści oraz pogłębienia współpracy w zakresie kultury, sportu i turystyki”.

Wizyta delegacji z Grossdubrau miała miejsce 24.02.2023r. , nie sposób zapomnieć, że dokładnie rok temu, po raz kolejny, pokój w Europie został zburzony. W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, pamiętając jak ważną wartością jest wolność i pokój na świecie,  przedstawiciele Gminy Grossdubrau, w tym Burmistrz Hardy Glausch oraz Robert Relich Nowogrodźca złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem „ Obrońcom Ojczyzny” w Nowogrodźcu. 

Grossdubrau wstęp.jpeg

Grossdubrau 1.jpeg

Grossdubrau2.jpeg

Grossdubrau 3.jpeg

 

Wersja XML