Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstanie nowy PSZOK w Nowogrodźcu

W poniedziałek, 13 lutego br. Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu”. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w ramach II przetargu nieograniczonego, będzie firma BUDROMAX Tomasz Martynowski. Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w miejscu dotychczasowego, tj. w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej (przy oczyszczalni ścieków).

W ramach inwestycji zaplanowano:

Punkt zbiórki będzie realizował odbiór surowców wtórnych i selektywne gromadzenie odpadów w opisanych kontenerach umieszczonych na placu i w wiatach oraz na regałach w zadaszonym boksie. 

PSZOK przeznaczony będzie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Nowogrodziec. Całkowita wartość inwestycji: 1 845 000 zł . Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 752 750 zł.

POLSKI ŁAD.jpeg

Wersja XML