Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzieci z rodzin popegeerowskich otrzymały sprzęt komputerowy

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie 52 767zł Gmina Nowogrodziec zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ilości 26 szt. Projekt, w którym uczestniczyła nasza gmina przewidywał rozdanie laptopów dla dzieci z rodzin, które pracowały w Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej (PPGR). Komputer z przeznaczeniem do zadań edukacyjnych otrzymał każdy uczeń, który w terminie złożył prawidło wypełnione dokumenty oraz udokumentował, że jego przodkowie byli zatrudnieni w PPGR-ach.

W dniu 6 lutego br. Burmistrz Nowogrodźca rozdystrybuował zakupiony sprzęt. Ze względu na warunki jakie wynikają z dofinansowania sprzęt został przekazany na podstawie umowy darowizny i wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego. Treść zarządzenia jest dostępna pod treścią artykułu.

Na realizację projektu Gmina Nowogrodziec otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

granty_ppgr.jpeg

logo_ppgr.jpeg

PDFtabliczka_inforamcyjna_PPGR.PDF (227,48KB)
 

 

 

 

 

Wersja XML