Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłatek samorządowców z Biskupem Legnickim

Na spotkanie opłatkowo-noworoczne Gospodarz wydarzenia Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski zaprosił wszystkich samorządowców z terenu diecezji legnickiej. W imieniu Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w uroczystości wziął udział Zastępca Burmistrza Andrzej Drąg.

W Centrum Formacji Ewangelizacyjnej „Dom Słowa” w Legnicy odbyło się spotkanie, na które przybyło ponad 100 osób – Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych reprezentujących różne samorządy lokalne. Obecny był także Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Radni Sejmiku dolnośląskiego.

Słowo do samorządowców wraz z serdecznymi życzeniami skierował do zgromadzonych Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski. List z życzeniami od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytał Starosta legnicki Adam Babuśka. Do gości również zostało skierowane słowo Marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego.

Był czas na składanie życzeń, łamanie się opłatkiem i ciepłą rozmowę. Samorządowcy biesiadowali, chętnie dzielili się doświadczeniami. Spotkanie połączyło ludzi rożnych opcji politycznych, dla których jednak wspólne są wartości oraz praca na rzecz dobra społeczności lokalnych.

Opłatek.jpeg Opłatek2.jpeg

Wersja XML