Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze

Czyste_powietrze.png

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

 

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.

 

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec (parter, pokój numer 3) jest prowadzony  Punkt Konsultacyjno Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Zapytania odnośnie Programu, można również kierować za pośrednictwem skrzynki elektronicznej: urzad@nowogrodziec.pl lub dzwoniąc  pod nr tel.:  75/ 7380660, 75/ 7380690

 

Zakres działania punktu:

  1. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w programie,
  2. udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
  3. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

PRZYDATNE LINKI:

https://czystepowietrze.gov.pl/  - główna strona programu

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Nowogrodziec (dane o liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów o dofinansowanie, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy Nowogrodziec ).

 

GMINA NOWOGRODZIEC -  stan na 31.03.2023r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych

kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone )

348

264

199

5.553.931,93

 

Wersja XML