Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta wśród obywateli Ukrainy

W związku z poleceniem Departamenru Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zebrania informacji o potrzebach obywateli Ukrainy na terenie woj. dolnośląskiego, którzy przyjechali na teren Polski po 24.02.2022r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety przez uchodźców z Ukrainy:

Ankieta w wersji on-line (język ukraiński)

Ankieta w wersji on-line (język polski)

Serdecznie dziękujemy!

 

Wersja XML