Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r., informujemy że w dniu 01 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Trening będzie polegał na fizycznym uruchomieniu syren alarmowych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

            W ramach treningu o godz. 17:00 w dniu 01 sierpnia 2022 r. za pomocą wszystkich posiadanych syren alarmowych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zostanie wyemitowany sygnał trwający 1 minutę „Ogłoszenie alarmu”.

            Jednocześnie trening będzie upamiętniał 78 rocznicę Powstania Warszawskiego.

            Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań i zachowanie spokoju.

Wersja XML