Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szansa Miasta Nowogrodziec na wszechstronny rozwój

Miesiące negocjacji, planowania, umów i porozumień. Dziś możemy powiedzieć, że działania samorządu zostały sfinalizowane.

W ścisłej współpracy z Fundacją Twoje Dziedzictwo udało się rozwiązać wszelkie wyzwania formalne i podpisać akt notarialny dotyczący klasztoru w Nowogrodźcu.

Nowa historia klasztoru tworzona pod pieczą Fundacji Twoje Dziedzictwo przyczyni się do rozwoju naszego Miasta. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych zabezpieczających obiekt, można będzie zwiedzać ten piękny zabytek.

Umowa - klasztor.jpeg

Wersja XML