Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje dla Gminy Nowogrodziec

Uprzejmie informuję Mieszkańców naszej gminy, że wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu” złożony w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" (PGR) przez Gminę Nowogrodziec uzyskał dofinansowanie w wysokości -  1 960 000,00 zł.  przy wkładzie własnym Gminy 40 000,00 zł.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu wraz z doposażeniem. W ramach zadania przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie naziemia, przyziemia, ścian i stropu budynku, wymianę instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i oświetleniowych, przebudowę instalacji c.o., modernizację schodów i murków zewnętrznych, prace wykończeniowe wewnętrzne wraz z zakupem doposażenia. Efektem bezpośrednim inwestycji będzie przede wszystkim efekt ekologiczny oraz obniżenie kosztów działalności bieżącej jednostki.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zarządza, administruje i koordynuje działalność obiektów kulturalnych na terenach wiejskich, w szczególności świetlic wiejskich i obiektów sportowych w miejscowościach popegerowskich gminy, tj. Godzieszów, Wykroty, dawna miejscowość Ołdrzychów (obecnie grunty PPGR wcielone administracyjnie do Nowogrodźca), Gierałtów oraz  Zagajnik. Realizacja inwestycji pozwoli na rozszerzenie działalności oraz organizacji imprez GCKiS z zakresu integracji społecznej, kultury, pielęgnacji tradycji lokalnych, promocji zdrowego stylu życia  zarówno w Nowogrodźcu, jak i w miejscowościach popegeerowskich. Cele te stanowią priorytetowy profil działalności GCKiS, gdyż liczba ludności w byłych miejscowościach popegeerowskich ulega ciągłemu obniżeniu, zmienia się także struktura je zamieszkujących, gdzie dominują ludzie w wieku poprodukcyjnym.

Ze zmodernizowanego budynku GCKiS w Nowogrodźcu skorzystają przede wszystkim dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach rozwijających umiejętności twórcze, w zajeciach Ogniska muzycznego i Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu. Skorzystają również wszyscy mieszkańcy gminy, uczestnicząc w imprezach cyklicznych i wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie jednostki.    

Burmistrz Nowogrodźca 2022.jpeg                Z poważaniem,  Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich

Wersja XML