Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze Sołtysa, Zastępcy oraz Rady Sołeckiej w Parzycach

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu przedterminowych wyborów w dniu 10 lipca 2022 roku w sołectwie Parzyce, Sołtysem wsi Parzyce wybrana została Pani Ewelina Szewczyk, Zastępcą Sołtysa – Pani Irena Dolecka, członkowie Rady Sołeckiej miejscowości Parzyce: Pani Anna Kowalik, Pan Tomasz Stypczyc, Pan Mariusz Prusinowski, Pani Sylwia Walęga, Pani Martyna Marzec.

„Pani Annie Słoma, poprzedniemu Sołtysowi wsi Parzyce, składam serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę na rzecz Sołectwa Parzyce. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, powodzenia, realizacji planów i zamierzeń.  

Składam serdeczne gratulacje dla nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Parzyce Pani Eweliny Szewczyk. Życzę skutecznej i owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej, satysfakcji z wypełniana mandatu społecznego. Życzę Pani Sołtys zdrowia, sukcesów oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.” – Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

Wersja XML