Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich z wotum zaufania i absolutorium!

Rada Miejska w Nowogrodźcu udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca. W trakcie sesji po wysłuchaniu raportu o stanie Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021 Burmistrz Robert Relich otrzymał także absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

W dniu 29 czerwca 2022 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu odbyła się LIV Sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie gminy, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.

Na sesję, oprócz Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu i przedstawicieli władz samorządowych gminy Nowogrodziec, przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i mieszkańcy gminy Nowogrodziec.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, informując o działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej.

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2021 rok.

Podczas sesji mieszkańcy gminy zabierali głos w debacie i dyskusji. Pani Joanna Świder, która oficjalnie zgłosiła swój udział w debacie publicznej, w zaskakujący sposób wypowiedziała się o zarządzaniu, rzucając między innymi cień podejrzeń na spółkę Hydro-Tech. Opowiadając o samobójczej śmierci mieszkańca gminy w kontekście wskazującym na jakoby winnych pracowników samorządowych, powiedziała: „Czasami warto się pochylić nad jednostką. Masa - to chyba Stalin mówił, że dla niego jednostka się nie liczy, że tylko masy interesują. Znam takie wypowiedzi też.” Warto podkreślić, że ani pracownicy Hydro-Tech, ani samorządowcy gminy nie posiadają tak głębokiej wiedzy na temat wypowiedzi i przemyśleń Stalina, jak Pani Joanna Świder. Natomiast niezrozumiałym jest cytowanie tak gorszących haseł o jednostce i masach w kontekście działań pracowników samorządowych. Sprawa wspomnianego przez Panią Świder mieszkańca została dobrze zbadana przez stosowne organy zgodnie z prawem. Spółka Hydro-Tech wystosowała prośbę o opuszczenie lokalu, gdyż osoba w nim znajdująca się zamieszkiwała lokal bez umowy. Po upływie wskazanego terminu sprawa została przekazana przez spółkę Hydro-Tech do Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Dalsze działania spółki Hydro-Tech były zgodne z wyrokiem Sądu, który nakazał eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Zawarcie umowy z mieszkańcem byłoby wprost niezgodne z prawem ze względu na posiadany dochód, który przekraczał progi dochodowe ustalone przez Radę Miejską w Nowogrodźcu, o czym jednak Pani Świder z sobie tylko znanych powodów zmilcza (czyżby oczekiwała świadomego łamania prawa przez osoby pełniące funkcje publiczne?). Wspomniana przez Panią Świder osoba nie pozostała jednak bez pomocy. Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w ramach pracy socjalnej kilkakrotnie odwiedzali pana w miejscu pobytu, informując o możliwości i zasadach korzystania z pomocy społecznej. W dniu 10 lipca 2020 roku pan złożył pisemne oświadczenie, że nie oczekuje wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Został również poinformowany o możliwości skierowania go przez MGOPS do schroniska dla osób bezdomnych. Z takiej możliwości nie skorzystał. W ramach prowadzonej pracy socjalnej przekazano mu listę trzynastu mieszkań, domów oraz pokoi możliwych do wynajęcia.

Mieszkaniec naszej gminy, wskazując na siebie, jako Opiekuna klubu Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu „Skutecznie i Razem”, zaproponował zmiany organizacyjne Rady, nalegając, by klub Radnych „Skutecznie i Razem” ogłosił samorozwiązanie: „Bardzo proszę Pana Przewodniczącego zwołanie na następną sesję nadzwyczajną posiedzenia Rady i ogłosić wniosek o samorozwiązanie, bo będziecie i ja, jako Opiekun Wasz, proszę – zróbmy to i taczki zrobimy, i będziemy dalej szli. Szybko, bo Wy będziecie ogrywani teraz. Po co Wam? Jesteście młodzi, przydacie się jeszcze. Zróbcie to, bardzo proszę, w imieniu nawet nie będę wymieniać kogo, bo dzisiaj żeśmy rozmawiali. Szkoda Was… Łukasz, proszę Cię i w imieniu dziadka byśmy rozmawiali, zrezygnujcie!”

Bukiety pokrzyw, którymi Klub Radnych „Skutecznie i Razem”, a w jego imieniu Pan Artur Kozioł, obdarzył Burmistrza Roberta Relicha oraz Przewodniczącego klubu Radnych „Pokój i Dobro” Krzysztofa Sadowskiego, nie uznano na razie za pożegnanie klubu „Skutecznie i Razem” z Radą Miejską, lecz ten wątpliwy gest pozostawiono do oceny przyszłych wyborców. „Nowym standardem są pokrzywy zamiast kwiatów, ale przyjmuję to w dobrej wierze, bo jednak to jest zioło, zioło lecznicze - na pewno każdemu z nas pomoże. Nie wiem, po co takie nieuprzejme gesty, ale to też wyborcy ocenią” - powiedział Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

Po zakończeniu obrad sesji Burmistrz Robert Relich otrzymał wyrazy uznania, wsparcia i gratulacje od współpracowników i mieszkańców.

Uwaga: w cytowanych wypowiedziach zachowano oryginalną stylistykę.

>>>Zapraszamy Państwa do oglądania nagrania LIV Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<<<

Bukiet pokrzyw na sesji.jpeg

Wersja XML