Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP Nowogrodziec otrzymała nowy wóz strażacki

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich uprzejmie informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu otrzyma niebawem nowoczesny samochód  ratowniczo - gaśniczy. Zakup pojazdu zostanie zrealizowany z dotacji przekazanej przez Gminę Nowogrodziec w wysokości 460 tys. złotych, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 437 tys. złotych oraz środków własnych OSP Nowogrodziec. Dostawca pojazdu został wyłoniony w trybie przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

OSP Nowogrodziec podpisała w dniu 03 czerwca 2022 roku umowę na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy będzie posiadał szereg cech funkcjonalno – technicznych, które spełnią oczekiwania strażaków OSP w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także skutecznych działań na rzecz społeczności Gminy Nowogrodziec. Będzie on posiadał napęd 4x4, który pozwoli na prowadzenie działań zarówno w trudnym terenie, jak i w miejscach zurbanizowanych.

Pozostałe prace związane z finansowaniem zadania zostały już zrealizowane i budżet OSP zasiliły wyżej wymienione dotacje.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu jest jednostką OSP, która bardzo angażuje się w bezpieczeństwo i aktywnie niesie pomoc społeczności lokalnej, osiągając od wielu lat bardzo wysoką skuteczność działania.

Wersja XML