Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Święto Kresowe w Gierałtowie

Dnia 18 czerwca 2022 roku w 76. rocznicę przesiedleń z Kresów Wschodnich odbyło się XIII Święto Kresowe. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Janusza Leszczyńskiego w Kościele Parafialnym pw. Św. Antoniego z Padwy w Gierałtowie. Istotnym punktem obchodów święta był Apel Pamięci w asyście pocztów sztandarowych, który odbył się na Skwerze Kresowym przed pomnikiem ku czci Polaków poległych na Kresach Wschodnich w latach 1939 - 1945. W swoim przemówieniu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przedstawił krótki zarys historii bolesnych przesiedleń Polaków z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk. Los zdecydował, że mieszkańcy Świrza w większości osiedlili się w Gierałtowie. Gierałtowianie byli pionierami w powiecie bolesławieckim, gdyż miejscowość Gierałtów była wstępnie zarezerwowana dla repatriantów z byłej Jugosławii. Nawiązując do aktualnej sytuacji w świecie, Burmistrz Robert Relich podkreślił, że Polacy, w tym mieszkańcy Gierałtowa, wspierają uchodźców z ogarniętych wojna terenów Ukrainy. "Dziękuję wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, Mieszkańcom i Gościom Gierałtowa. Oddajemy dzisiaj hołd wszystkim poległym na Kresach Wschodnich. Cześć i chwalą ich pamięci!" - powiedział Burmistrz Robert Relich, jednocześnie zachęcając Mieszkańców, aby pielęgnować pamięć o naszych przodkach, naszych korzeniach, tradycjach, kulturze, przekazując tę wiedzę młodszemu pokoleniu. 

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbył się przemarsz uczestników wydarzenia na plac przy remizie OSP w Gierałtowie.

Festyn Kresowy rozpoczął się od uroczystego apelu Strażaków Gierałtowa, którzy w tym roku obchodzą swoje 75-lecie. Po apelu wysłuchano prelekcji o historii Świrza Pana Józefa Wyspiańskiego, autora biuletynu „Spotkania Świrzan”. Charakterystyczną inscenizację przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Jeden z zaprezentowanych tańców to Ogrodnik – do oryginalnej muzyki odtworzonej z nagrania z 1957 roku, wykonywanego przez kapelę z Gierałtowa.

Wiele atrakcji zaprezentowano podczas wspólnego świętowania – kabaretowy teatr iluzji Appolino, koncert Cantate Domine, występ Kapeli Na Wesoło oraz Kapeli Grodzka-Bend i oczywiście koncert Joszko Brody. Występ Joszko Brody rozpoczęły dwie piosenki kresowe zaśpiewane przez Martynę Ziomek i Łucję Szuter podczas koncertu w Warszawie 14 czerwca br. dla Polskiego Radia z Joszko Brodą. Nie zapomniano o poczęstunku gości, jak również o konkursach młodzieżowej drużyny pożarniczej i dmuchańcach dla dzieci. Uczestnicy Święta Kresowego mieli również możliwość podziwiania fotografii przywiezionych z Kresów. Wspólne świętowanie, spotkania mieszkańców stanowią doskonałą okazją, by pokazać młodszemu pokoleniu jak można przyjemnie i zdrowo spędzać wolny czas bez używek, komputera i telefonu.

Imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami z DJ Droplike.

Burmistrz Robert Relich kieruje wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i przebieg wydarzenia: dla Sołtysa wsi Gierałtów Pani Marioli Orsa, dla Radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pana Kazimierza Czerniaka, dla wszystkich Strażaków OSP w Gierałtowie, jak również dla członków Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w Gierałtowie, dla Księdza Proboszcza Janusza Leszczyńskiego wraz z Radą Parafialną, dla Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, dla Rady Sołeckiej Gierałtowa oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, dla wszystkich mieszkańców Gierałtowa, którzy wzięli udział w wydarzeniu Święto Kresowe w Gierałtowie.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML