Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dentobus w naszej gminie

Zgodnie z podpisanym w dniu 01 czerwca 2022 roku Porozumieniem z Firmą DirectMedic sp z o.o. w zakresie obsługi świadczeń stomatologicznych, Gminę Nowogrodziec odwiedzi DENTOBUS, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Bezpłatnym badaniem stanu uzębienia zostaną objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego.

Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzona dla dzieci. Warunkiem jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie będzie dystrybuowane przez szkoły i przedszkole.

Po wykonanych czynnościach dziecko otrzyma Kartę Pacjenta. W niej m.in. lekarz po zbadaniu stanu uzębienia określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych. Udział w przeglądzie jest dobrowolny i nie narzuca kontynuacji, wyboru lekarza czy metod finansowania leczenia.

W dentobusie wdrożony jest program BEZPIECZNEJ przychodni mobilnej. Specjaliści przyjmują Pacjentów w pełnych środkach ochrony osobistej, przedział medyczny jest codziennie ozonowany.

Zgodnie z badaniami aż 86,9% polskich sześciolatków zmaga się z problemem próchnicy. Wczesna diagnoza pozwoli na szybkie wdrożenie właściwego leczenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl.

Wersja XML