Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Profilaktyka przez sport

W Dniu Dziecka,  Burmistrz Nowogrodźca, Robert Relich  podpisał umowę z Ludowym Klubem Sportowym SPARTA Zebrzydowa na realizację zadania publicznego pt. „ Profilaktyka poprzez sport”.

Zadanie jest realizowane podczas zajęć sportowych  wraz z elementami profilaktyki. W zajęciach  biorą  udział  dzieci w wieku od 4 do 12 lat z miejscowości Zebrzydowa, Nowa Wieś, Kierżno oraz Parzyce. Program profilaktyczny ma za zadanie podniesienie wśród uczestników poczucia własnej wartości psychofizycznej, zwiększenie motywacji i uświadomienie o zagrożeniach płynących z nadużywań związanych z nadmiernego korzystania z telefonu, komputera oraz internetu. Realizacja zadania trwa od 20 maja br. do 31 lipca br.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Jest to bardzo dobry przykład inicjatywy zarządu klubu i trenera we współpracy z dziećmi i rodzicami w ramach działalności klubu. Wychowanie przyszłych sportowców przez zabawę i naukę kształtuje postawy, zachowanie i kulturę. Głównym celem realizowanego programu jest kreowanie zdrowego  stylu życia,  pokazanie  dzieciom i młodzieży, że można spędzać czas aktywnie, na sportowo, z przyjaciółmi, bez używek i komputera. Naszym zadaniem jest przedstawienie alternatywnych, ale przede wszystkim atrakcyjnych sposobów na spędzanie wolnego czasu,  kształcenie pro-zdrowotnych postaw już od najmłodszych lat. Chcemy, aby tą alternatywą był sport, który pomaga  w  radzeniu sobie  między innymi z trudnymi emocjami.”

SPARTA ZEBRZYDOWA.jpeg

 

Wersja XML