Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomagamy Ukrainie

W obliczu trwających wydarzeń związanych z agresją Rosji przeciwko Ukrainie, każda pomoc jest bardzo ważna. Jako gmina wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez udostępnienie miejsc noclegowych, zapewnienie wyżywienia, organizację zbiórek rzeczowych, pośredniczymy również w przekazywaniu darów.  Mieszkańcy naszej gminy chętnie angażują się w każdy rodzaj pomocy, ofiarowując swój czas  i środki, często goszcząc potrzebujących u siebie w domach. 
Również lokalni przedsiębiorcy z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec starają się pomóc na  miarę swoich możliwości. Firma Noelken przekazała w formie darowizny środki higieny i czystości w postaci chusteczek nawilżanych,  jako pomoc na rzecz ofiar skutków wojennych. We współpracy z Wojewodą Dolnośląskim oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych pomoc została przekazana  i przetransportowana dla potrzebujących na terytorium Ukrainy.
W pomoc Uchodźcom  na miejscu włączyli się także inni lokalni przedsiębiorcy:  Firma POLPRIM podarowała łóżka polowe i śpiwory, Delikatesy Centrum: artykuły spożywcze, firma Armada (Francja): artykuły higieny osobistej, środki czystości, zabawki, odzież oraz  art. spożywcze.
Do punktów zbiórki w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu i Urzędzie Miejskim mieszkańcy przekazują dary, które są realną pomocą dla potrzebujących rodzin.
W punktach noclegowych w Godzieszowie i Czernej od pierwszego dnia przyjęliśmy i udzieliliśmy schronienia 105 uchodźcom z Ukrainy. Pomoc, którą udzielamy to sprawy rejestrowe, dokumenty tożsamości, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, pomoc w zatrudnieniu, w nauce i kształceniu dzieci - pomoc w codziennych sprawach życiowych.
Z budżetu gminy wydatkowaliśmy kilkadziesiąt tys. zł na wyposażenie punktów noclegowych tj.: zakup łóżek, materacy, żywności itp.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  Wolontariuszom, Sołtysom, organizacjom pozarządowym,  Mieszkańcom za współpracę i nieocenioną  pomoc.

 

Wersja XML