Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie inwestycji Gminy Nowogrodziec z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Zgodnie z informacją ze strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje rządowy program Polski Ład, jednym z samorządów, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego naboru wniosków do tego Programu jest Gmina Nowogrodziec.Do Programu Polski Ład zostały przyjęte 2 projekty naszej Gminy obejmujące 4 inwestycje rozwojowe.
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca w obecności zaproszonych gości:  Pani Anny Słoma – sołtysa wsi Parzyce, Pana Ludwika Torby – sołtysa  Gościszowa, Radnych Rady Miejskiej,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i współpracowników podpisał  umowy z Wykonawcą na budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Parzyce i Gościszów, tj. Konsorcjum firm: Lider - KONSTRUKTOR group sp. z o.o. z Wrocławia  i Partner – Zakład Robót Budowlanych DRAGON z siedzibą w Łebie.
W krótkim wprowadzeniu Burmistrz Nowogrodźca przedstawił zadanie inwestycyjne oraz podstawowe warunki realizacji umowy, podziękował Panu Szymonowi Pogodzie – Posłowi na Sejm RP za pomoc w pozyskaniu środków finansowych w ramach programu Polski Ład.Robert Relich dziękując gościom za przybycie poprosił o współpracę i pomoc w realizacji kontraktu, słowa podziękowania skierował także do współpracowników Urzędu Miejskiego.
Wartość podpisanego kontraktu opiewa na kwotę 9 225 000 zł w tym:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach, wartość inwestycji: 3 690 000 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie, wartość inwestycji: 5 535 000  zł
Łączna kwota dofinansowania obu inwestycji z Programu Polski Ład: 5 950 000 zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w maju 2022 i potrwa od 18 miesięcy do 2 lat.
Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach będzie obejmować wzniesienie budynku parterowego o powierzchni użytkowej ok. 300 m2 niepodpiwniczonego o stromym dachu z nieużytkowym poddaszem. Budynek w technologii tradycyjnej murowany z bloczków ceramicznych ocieplonych styropianem. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, zaplanowano ogrzewanie elektryczne oraz wszystkie niezbędne przyłącza i instalacje wewnętrzne. W sąsiedztwie zaplanowano drogę wewnętrzną, parking i chodniki, małą architekturę (kosz, ławki) oraz zieleń ozdobną. W świetlicy zaplanowano następujące układy pomieszczeń: zespół świetlicy wiejskiej z hollem, kuchnią, zmywalnią, magazynem, salą (73m2), sceną (16m2) oraz 3 pomieszczeniami WC o łącznej powierzchni 173m2,  zespół szatniowy z szatnią sędziów, gości, gospodarzy, komunikacją, węzłami sanitarnymi i 2 pomieszczeniami WC o łącznej powierzchni 124 m2. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Sala Parzyce elewacja zachodnia i wschodnia.jpeg
Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie będzie obejmować wzniesienie budynku parterowego o powierzchni użytkowej ok. 633 m2 niepodpiwniczonego o stromym dachu z nieużytkowym poddaszem. Budynek w technologii tradycyjnej murowany z bloczków ceramicznych ocieplonych wełną mineralną. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, zaplanowano ogrzewanie gazowe oraz wszystkie niezbędne przyłącza i instalacje wewnętrzne. W sąsiedztwie zaplanowano zjazdy publiczne, ogrodzony zbiornik gazowy, parking i chodniki, małą architekturę (kosz, ławki) oraz zieleń ozdobną. W świetlicy zaplanowano następujące układy pomieszczeń zespół świetlicy wiejskiej z hollem i szatnią, kuchnią, zmywalnią, 4 magazynkami, salą (222 m2), pomieszczeniem dla zespołu folklorystycznego (18m2) oraz 4 pomieszczeniami WC i schodami na poddasze o łącznej powierzchni 418 m2, zespół pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej z 2 szatniami, węzłem sanitarnym, archiwum i garażem (41m2) o łącznej powierzchni 63 m2, biblioteka z salą, wypożyczalnią i pokojem biurowym z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 90 m2, zespół pomieszczeń szatni dla sportowców z szatnią dla sędziów, gości i gospodarzy, komunikacją, 3 węzłami sanitarnymi i komunikacją o łącznej powierzchni 62 m2.  Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Gościszów elewacja południowa. strona www.jpeg
podpisanie umowy-crop.jpeg
umow.jpeg
 
 
 
 
Wersja XML