Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trening systemu wczesnego ostrzegania

     Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego BZ-WCZK.642.20.2022.BR z dnia 9 kwietnia 2022 r., informujemy że w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8.41 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania, którego celem jest:

 1. sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,

 2. doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym,

 3. ocena sprawności technicznej syren alarmowych,

 4. upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W ramach treningu o godz. 8:41 w dniu 10 kwietnia 2022 r. za pomocą wszystkich posiadanych syren alarmowych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zostanie wyemitowany sygnał „Ogłoszenie alarmu”.

Włączenie syren alarmowych odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań i zachowanie spokoju.

Wersja XML