Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Ukrainie

W obliczu trwających wydarzeń związanych z agresją Rosji przeciwko Ukrainie każda pomoc jest bardzo ważna. Jako gmina wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez udostępnienie miejsc noclegowych, zapewnienie wyżywienia dla uchodźców, organizację zbiórek rzeczowych, pośredniczymy również w przekazywaniu darów.

Mieszkańcy naszej gminy chętnie angażują się każdy rodzaj pomocy ofiarowując swój czas  i środki, często goszcząc potrzebujących u siebie w domach. 

Również lokalni przedsiębiorcy z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec starają się pomóc w miarę swoich możliwości.  Firma Noelken przekazała w formie darowizny środki higieny i czystości w postaci chusteczek nawilżanych o wartości 42.936,08 zł,  jako pomoc na rzecz ofiar skutków wojennych. We współpracy z Wojewodą Dolnośląskim oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych pomoc została przekazana  i przetransportowana dla potrzebujących  na terytorium Ukrainy.

 

 

Wersja XML