Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmuje  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 (tel. 75 7316379).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. świadczenie przyznawane jest na maksymalnie 60 dni i wypłacane jest z dołu. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach okres wypłaty, za zgodą Wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Wniosek do pobrania>>>  http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/17415/wniosek-01.pdf

 

Wersja XML