Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - nabór wniosków

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

            Nr ogłoszenia o naborze: 1/2022 - Zakładanie działalności gospodarczych

            Nr ogłoszenia o naborze: 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczych

            Nr ogłoszenia o naborze: 3/2022 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Termin naboru wniosków: 23.03.2022-06.04.2022r. w godz. 8:00-13:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Link do ogłoszeń :

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-1-2022/

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-2-2022/

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-3-2022/

lGD LOGOTYPY.jpeg

 

 

 

Wersja XML