Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

Plakat projektu: "Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska". Na plakacie kobieta i mężczyzna z laptopem i napis "Masz 18-29 lat?".

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza do aplikowania do projektu pn.: „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”, który związany jest ze wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Formy wsparcia w ramach projektu:

- bezzwrotna dotacja w wysokości 23.050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy,

- wsparcie pomostowe w wysokości do 2.600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (wypłacane w miesięcznych ratach),

- doradztwo zawodowe,

- szkolenia.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;

- są osobami w wieku 18-29 lat,

- utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to:

- osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

- osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

Do pobrania

- ulotka

- plakat

Kontakt:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel.: +48 75 75 27 500 , +48  75 75 27 514 ,  +48 75 75 27 524 (doradca zawodowy)

e-mail:

Wersja XML