Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólna podróż w czasie - ratujemy zabytki!

Celem spotkania władz samorządowych Gminy Nowogrodziec i Lomnice nad Popelkou było przygotowanie wspólnego projektu w zakresie renowacji zabytków: klasztoru św. Marii Magdaleny w Nowogrodźcu i Karlovské náměstí (placu w dzielnicy Karlov) w Lomnice nad Popelkou.
W trakcie spotkania centralnym wydarzeniem było zaznajomienie się delegacji czeskiej z Miastem Nowogrodziec. W trakcie wspólnego obchodu czescy partnerzy odwiedzili m.in. najstarsze zabytki miasta, ale szczególne zainteresowanie wzbudziły ruiny XIII w. klasztoru św. Marii Magdaleny. Czechów zachwyciły pozostałości potężnej średniowiecznej budowli warownej, rzadko spotykanej w Europie centralnej i zachodniej.
Wizyta przebiegała w niezwykle przyjaznej atmosferze, partnerzy poznali historię napływu mieszkańców do miasta po II wojnie światowej, zobaczyli tradycje wyrobu ceramiki, zaznajomili się z najważniejszymi czynnikami rozwoju miasta na przełomie ostatnich lat.
W ratuszu podsumowano spotkanie, w efekcie którego Gospodarzowi obu miast zadeklarowali podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz realizacji partnerskiego mikroprojektu ze środków programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, w którym każdy z partnerów może otrzymać 85 % dofinansowania wartości przedsięwzięcia. Temat projektu: Lomnice nad Popelkou i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie.
Strona polska zgłosi zamiar renowacji jednej z najstarszych, zarazem najcenniejszych ścian byłego klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu, natomiast partner czeski z Lomnice nad Popelkou chciałby odnowić obszar zabytkowego placu w dzielnicy Karlov w Lomnicach.
„Liczę na owocną współpracę i pozytywną decyzję komitetu monitorującego w Libercu skutkującą uzyskaniem dofinansowania. Planowane projekty są tożsame tematycznie, wpisują się w ideę integracji transgranicznej na rzecz rozwoju lokalnego oraz ideę współpracy społecznej i turystyki kulturowej” - powiedział podczas spotkania Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. 
Mieszkańcy Czech na przełomie ostatnich lat coraz chętniej odwiedzają Nowogrodziec, co jest naturalnym bodźcem do chęci nawiązania szerszej współpracy.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Ratują zabytki<<

Fot._figura_św._Marii_na_Karlovym_placu_w_Lomnicach_nad_Popelką_Czechy.jpeg

Figura św. Marii na Karlovym placu w Lomnicach nad Popelką (Czechy)

logo_euroregion.jpeg
 

Wersja XML