Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Droga do każdego domu

Stan infrastruktury drogowej naszej gminy staje się coraz lepszy. W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców każdego roku oddawane są do użytku kolejne odcinki przebudowanych dróg. W bieżącym miesiącu odebrano  1 730 mb nowo wybudowanych dróg w miejscowościach: Gościszów dz. nr 473 oraz 397/29, Milików dz. nr 584, Zabłocie dz. nr 19 oraz Nowogrodziec przy ul. Sienkiewicza, Wąskiej  i Sosnowej

Przebudowa polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zapewniono dzięki  wyprofilowaniu spadków poprzecznych jezdni.

Całkowity koszt zadania to ok. 830 tys. zł, który został zaplanowany w budżecie Gminy  i Miasta Nowogrodziec.

Robert Relich -  Burmistrz Nowogrodźca: „Poprzez podnoszenie standardu dróg poprawiamy dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo mieszkańców. Działania te są dla nas priorytetem. Dzięki modernizacji dróg uzyskaliśmy dostępność i dojazd do budynków mieszkalnych,  poprawione zostało bezpieczeństwo ruchu, zmniejszono koszty utrzymania oraz znacząco podwyższony został komfort jazdy.”

To jeszcze nie koniec zmian infrastruktury drogowej w gminie Nowogrodziec - 27 stycznia b.r. Burmistrz Nowogrodźca podpisał kolejne umowy na wykonanie prac budowlanych związanych z poprawą jakości dróg w miejscowościach: Gierałtów dz. nr 607, 585  nr 716; Zebrzydowa dz. nr 830, 624/15, 624/5, 625/17, Godzieszów dz. nr 428 a także Nowogrodziec przy ul. S. Moniuszki i  I.J. Paderewskiego; Nowa Wieś dz. nr 480; 486 oraz 513/2 oraz  Milików dz. nr 608, 607.

Wykonawcami prac budowlanych będą firmy wyłonione w przetargu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import z siedzibą w Rakowicach Małych -  Józef Potocki  oraz Usługi Remontowo Budowlane  i Transport z siedzibą w Kościelnikach Dolnych - Józef Michalik .

Łączny całkowity koszt zadań wynosi ok. 1 630 000 zł. Planowany termin zakończenia powyższych prac to koniec maja 2022 roku.

 

Wersja XML