Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa metamorfoza kultury

Dwieście ośrodków i instytucji kultury z całej Polski otrzymało ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt w ramach projektu Konwekcja Cyfrowa Domów Kultury, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Wśród zwycięskich projektów jest również projekt Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu pod nazwą CYFROWA METAMORFOZA KULTURY. GCKiS otrzymał dofinansowanie w kwocie 146.700,00 zł, a co warte zaznaczenia, to pod względem uzyskanych punktów projekt znalazł się na bardzo wysokim 61 miejscu w kraju.

Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród instytucji kultury z całej Polski. Łącznie wpłynęło 1221 wniosków, z których wyłoniono tylko 200 zwycięzców. Łączna kwota przyznanych grantów wyniosła 26 430 500 złotych.

Celem konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych, poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online w sposób cyfrowy.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Samorządowe instytucje kultury zostaną wyposażone w kompetencje pozwalające na przeniesienie statutowych działań do sieci oraz ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

W czasie trwania projektu pracownicy wezmą udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Nabędą kompetencje cyfrowe od opiekuna projektu. Zakupiony zostanie również niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz licencje. Odbędą się szkolenia podnoszące naszą wiedzę i umiejętności z zakresu pracy „w sieci”.

Źródło: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

 

Wersja XML