Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy,  że w dniu 12 stycznia 2022 r.  o godz. 9:30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (II p. nr 30) odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 2. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
 6. głosowanie uchwały budżetowej.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 2. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

  Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

Wersja XML