Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW !

                           Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 01.12.2021r. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2,  do odwołania zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.

Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem:

 1.Urzędu Stanu Cywilnego, w którym osobiście załatwiane będą tylko:

 • zgłoszenie zgonu (tel. 75 7380665)
 • zgłoszenie urodzenia (tel. 75 7380665)

 2. Wydziału Spraw Społecznych, w którym osobiście załatwiane będą tylko:

 • odbiór dowodu osobistego (tel. 75 7380675)
 • złożenie wniosku o dowód osobisty (tel. 75 7380675)

3. Wydział Komunalny, w którym osobiście załatwiane będą tylko:

 • konsultacje i składanie wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” (tel.757380690)
 • odbiór umów dzierżawy i protokołów, (tel.757380676)
 • przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości (tel.757380690)

UWAGA!!!!

Aby załatwić  ww. sprawy należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami na podane wyżej numery telefonów w celu umówienia terminu wizyty w urzedzie

Pozostałe usługi Urząd będzie świadczył wyłącznie:

W celu sprawnego załatwiania spraw prosimy o wpisywanie na wnioskach/ formularzach numerów telefonów kontaktowych.

W wypadku załatwiania spraw za pośrednictwem tradycyjnej poczty wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz ewentualnie dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec. Należy również podać adres, na który zostanie Państwu przesłana korespondencja zwrotna.

Przed ewentualną wizytą w urzędzie prosimy Państwa najpierw o kontakt telefoniczny. Dzwoniąc pod wskazane numery telefonów uzyskacie Państwo informacje na temat obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów, wysokości obowiązujących opłat. Możliwy jest również kontakt z urzędem drogą e-mailową. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu.  

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej. 

Tabela telefonów do urzędu

Tabela telefonów do urzędu

Wersja XML