Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa budynku na cmentarzu w Gierałtowie

Budynek cmentarny w Gierałtowie

10 grudnia 2021 r. Gmina Nowogrodziec zakończyła inwestycję polegającą na rozbudowie nieużytkowanego budynku cmentarnego w Gierałtowie. Wykonawcą robót była firma DRECON Sp. z o. o. ze Szprotawy.

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano: roboty rozbiórkowe, i przygotowawcze, makroniwelację i roboty ziemne, ściany, więźbę i pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny i roboty malarskie. Wykonano ponadto ocieplenie ścian zewnętrznych, posadzki, roboty terenowe wokół budynku: schody i opaskę. Budynek posiada instalację odgromową, wewnętrzne instalacje elektryczne zasilane agregatem prądotwórczym. 

Dokumentację projektową inwestycji wykonano już w 2018 r., jednak dopiero w bieżącym roku wygospodarowano w budżecie Gminy wystarczające środki finansowe, które przy dodatkowym wsparciu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliły na realizację zadania w całości. Wartość wykonanych prac to ponad 350 tys. złotych.  

Inwestycja była od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców Gierałtowa, tym samym z dużą satysfakcją informujemy o jej zakończeniu.

 

Wersja XML