Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wyposażenie boiska w Gościszowie dzięki wsparciu PSE

Na terenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie pojawiły się piłkochwyty i ławeczki dla zawodników, publiczności i trenerów, które promować będą aktywność fizyczną wśród młodzieży. Zakup był możliwy dzięki projektowi placówki nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych.

Dyrekcja szkoły tłumaczy, że sytuacja pandemiczna, długi okres nauczania zdalnego i związany z nim brak ruchu sprawiły, że jednym z priorytetów instytucji oświatowych stała się dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży, pozytywne nawyki żywieniowe oraz większą aktywność fizyczna. Z tego względu nowe elementy wyposażenia przy boisku są pomocne dla uczniów w czasie lekcji wychowania fizycznego i okolicznej młodzieży, która również może korzystać z obiektu w czasie gier i zabaw.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można uzyskać na stronach internetowych raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

wzmocnij soje otoczenie

Wersja XML