Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Napis "Podatek od środków transportowych". W tle samochody ciężarowe.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Roczne stawki podatku od środków transportowych:

 1. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.398,00 zł
 2. równiej lub większej niż 22  miejsca – 1.935,00 zł

 

 1. Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej:
 1. powyżej  3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 699,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 914,00 zł
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.183,00 zł

 

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.828,00 zł

 

 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.505,00 zł

 

 

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp

Samochody ciężarowe

liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawki podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

 

 

 

 

2

3

4

5

Dwie osie

1.

12

13

1.559,00

1.559,00

2.

13

14

1.666,00

1.666,00

3.

14

15

1.774,00

1.774,00

4.

15

 

1.881,00

1.881,00

 Trzy osie

1.

12

17

1.892,00

1.892,00

2.

17

19

1.989,00

1.989,00

3.

19

21

2.096,00

2.096,00

4.

21

23

2.204,00

2.204,00

5.

23

25

2.311,00

2.311,00

6.

25

 

2.311,00

2.311,00

Cztery osie i więcej

1.

12

25

2.419,00

2.419,00

2.

25

27

2.419,00

2.419,00

3.

27

29

2.419,00

2.419,00

4.

29

31

2.795,00

2.795,00

5.

31

 

2.849,00

2.849,00

 

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś, osie   jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

 

 

 

 

2

3

4

5

Dwie osie

1.

12

18

1.720,00

1.720,00

2.

18

25

1.720,00

1.720,00

3.

25

31

1.881,00

1.881,00

4.

31

 

1.935,00

2.150,00

Trzy osie i więcej

1.

12

40

2.043,00

2.150,00

2.

40

 

2.580,00

2.688,00

 

 

 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

 

Lp

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku

 

nie mniej niż

mniej niż

Oś, osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

Jedna oś

1.

12

18

430,00

645,00

2.

18

25

430,00

645,00

3.

25

 

430,00

699,00

Dwie osie

1.

12

28

484,00

753,00

2.

28

33

645,00

903,00

3.

33

38

903,00

1.365,00

4.

38

 

1.215,00

1.795,00

Trzy osie i więcej

1.

12

38

720,00

1.000,00

2.

38

 

1.000,00

1.355,00

 

 1. Formularze deklaracji:

  1. DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych  + DT-1/A załącznik do deklaracji

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018r.  poz. 2436),
  2. Uchwała nr  XLII/280/21  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 października   2021r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Wersja XML