Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Napis "Podatek leśny". W tle lasy.

Wysokość stawek podatku leśnego na 2023 rok

0,220m3 drewna  x 323,18 zł = 71,0996 zł

Nowe formularze deklaracji, informacji i załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022r.   w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r.  (M.P. z 2022, poz. 996)

Wersja XML