Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Ograniczenia w przyjmowaniu odpadów wielkogabarytowych

Kontenery na śmieci. Napis "PSZOK".

Instalacja Komunalna w Lubaniu dostosowując prowadzone procesy przetwarzania  i zagospodarowania odbieranych od Państwa odpadów komunalnych do zmian przepisów Ustawy o odpadach oraz dostosowania w ramach udzielonych Pozwoleń Zintegrowanych: czasookresów oraz ilości przetwarzanych odpadów na poszczególnych wewnętrznych instalacjach, uprzejmie informuje, iż w ramach przeprowadzonej analizy oraz zmian organizacyjnych ze względu na szczególne traktowanie procesów przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) powiązanych z przepisami ochrony przeciwpożarowej koniecznym stało się zaplanowanie dla tego procesu okresów funkcjonowania Instalacji w ograniczonym zakresie.

W związku z tym informujemy, iż w roku 2021 przewidujemy ograniczenia w przyjmowaniu odpadów wielkogabarytowych  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej 24 w Nowogrodźcu w terminie:

IV kwartał : 16.11.2021 r. do 29.11.2021 r.

Wersja XML