Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Herb Nowogrodźca. Napis "Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu".

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje,

że w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p., nr 30)

odbędzie się

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372 ze zm.)


Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

Wersja XML