Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

LP.

Miejscowość

Nr uchwały

Tytuł uchwały - opis

Dziennik urzędowy publikujący akt

Rysunek planu

1.

Czerna

PDFUchwała XXI_227_96 z dnia 18. 09.1996 r..pdf (149,51KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 106

JPEGZałącznik graficzny XXI_227_96.jpeg (343,39KB)

PDFUchwała XII_66_07 z dnia 27.04.2007 r..pdf (97,08KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna – dot. autostrady A 4

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.06.2007 r. nr 137 poz. 1787

JPEGZałącznik graficzny 1 XII_66_07.jpeg (225,01KB)

JPEGZałącznik graficzny 2 XII_66_07.jpeg (267,50KB)

PDFUchwała XXVI_177_20 z dnia 05.08.2020 r..doc.pdf (181,71KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12.08.2020r. poz. 4655

PDFZałącznik graficzny XXVI_177_20.pdf (2,59MB)

2.

Gierałtów

PDFUchwała XXI_228_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (148,06KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 107

JPEGZałącznik graficzny XXI_228_96.jpeg (633,06KB)

 

PDFUchwała XLIV_314_09 z dnia 12.05.2009 r..pdf (83,67KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.07.2009 r. nr 112 poz. 2300

PDFZałącznik graficzny 1 XLIV_314_09.pdf (620,36KB)

PDFZałącznik graficzny 2 XLIV_314_09.pdf (770,84KB)

PDFZałącznik graficzny 3 XLIV_314_09.PDF (1,37MB)

PDFZałącznik graficzny 4 XLIV_314_09.PDF (2,46MB)

PDFUchwała XL_271_17 z dnia 29.08.2017 r..pdf (751,25KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12 lipca 2017 r. poz.3238

PDFZałącznik graficzny XL_271_17.pdf (873,77KB)

3.

 

Godzieszów

 

PDFUchwała XXI_229_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (232,51KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 108

JPEGZałącznik graficzny XXI_229_96.jpeg (725,95KB)

PDFUchwała XLIX_368_14 z dnia 06.06.2014 r..pdf (365,34KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

 Dz. U. Woj. Dolnośląskiego
z dnia 18.06.2014 r. poz. 2800

PDFZałącznik graficzny 1 XLIX_368_14.pdf (885,75KB)
PDFZałącznik graficzny 2 XLIX_368_14.pdf (1,05MB)
JPEGZałącznik Graficzny 3 XLIX_368_14.jpeg (257,02KB)
PDFZałącznik graficzny 4 XLIX_368_14.pdf (2,17MB)

PDFUchwała IX_49_15 z dnia 25.04.2015 r..pdf (241,50KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 30 kwietnia 2015 r. poz. 1982

PDFZałącznik graficzny IX_49_15.pdf (824,22KB)

PDFUchwała XXXVII_256_17 z dnia 11.05.2017 r..pdf (365,12KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 19 maja 2017 r. poz. 2525 PDFZałącznik graficzny XXXVII_256_17.pdf (520,02KB)
4.

Gościszów

PDFUchwała XXI_230_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (238,97KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 109

JPEGZałącznik graficzny 1 XXI_230_96.jpeg (368,74KB)

JPEGZałącznik graficzny 2 XXI_230_96.jpeg (498,70KB)

5.

Kierżno

PDFUchwała XXI_231_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (129,02KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 110

JPEGZałącznik graficzny XXI_231_96.jpeg (675,44KB)

PDFUchwała XVII_114_07 z dnia 19.09.2007 r..pdf (67,56KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno – dot. proj. oczyszczalni ścieków

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 05.11.2007 r. nr 264 poz. 3077

PDFZałącznik graficzny XVII_114_07.pdf (415,79KB)
6.

Milików

PDFUchwała XXI_232_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (131,79KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Milików.

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 111

JPEGZałącznik graficzny XXI_232_96.jpeg (575,30KB)

PDFUchwała XXXIX_264_08 z dnia 30.12.2008 r..pdf (73,96KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 13.02.2009 r. nr 22 poz.565

PDFZałącznik graficzny XXXIX_264_08.pdf (2,04MB)
7.

Nowa Wieś

PDFUchwała XXI_233_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (131,85KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 112

JPEGZałącznik graficzny XXI_233_96.jpeg (675,44KB)
8.

Nowogrodziec

PDFUchwała XXI_225_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (178,06KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 104

JPEGZałącznik graficzny XXI_225_96.jpeg (661,19KB)

PDFUchwała XLVII_352_06 z dnia 27.04.2006 r..pdf (64,59KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – powiększenie terenu pow. eksploatacji.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 28.06.2006 r. nr 131 poz. 2050

JPEGZałącznik graficzny XLVII_352_06.jpeg (158,63KB)

PDFUchwała XLVII_354_06 z dnia 27.04.2006 r..pdf (74,01KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – rejon ul. ul. Asnyka, Mickiewicza.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 05.05.2006r. nr 137 poz. 2103

PDFZałącznik graficzny XLVII_354_06.pdf (2,97MB)

PDFUchwała XLVII_353_06 z dnia 27.04.2006 r..pdf (67,53KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – teren proj. cmentarza komunalnego.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 28.06.2006 r. nr 131 poz. 2051

PDFZałącznik graficzny XLVII_353_06.pdf (2,03MB)

PDFUchwała L_355_09 z dnia 30.09.2009 r..pdf (75,35KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - dot. dz. Nr 54

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 04.12.2009 r. nr 209 poz. 3839

PDFZałącznik graficzny L_355_09.pdf (666,82KB)

PDFUchwała LXI_417_10 z dnia 31.05.2010 r..pdf (86,56KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - rejon ul. ul. Polna, Nowogrodzka.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 07.07.2010 r. nr 125 poz. 1910

PDFZałącznik graficzny LXI_417_10.pdf (1,92MB)

PDFUchwała IV_11_10 z dnia 15.12.2010 r..pdf (120,60KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - dot. MEW na rzece Kwisa.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 17.02.2011 r. nr 38 poz. 490

PDFZałącznik graficzny IV_11_10.pdf (1,21MB)

PDFUchwała XX_145_12 z dnia 28.03.2012 r..pdf (191,27KB)

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodźca – rejon ul. Asnyka

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 26.04.2012 r. poz. 1542

JPEGZałącznik graficzny XX_145_12.jpeg (956,92KB)

PDFUchwała XXVI_190_12 z dnia 31.10.2012 r..pdf (347,88KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec dot. Rejonu ul. Ołdrzychowskiej

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 11.02.2013 r. poz. 943

PDFZałącznik graficzny XXVI_190_12.pdf (7,24MB)

PDFUchwała XXVII_186_20 z dnia 15.09.2020 r..pdf (205,83KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020 r. poz. 5170

PDFZałącznik graficzny 1 XXVII_186_20.pdf (7,84MB)

PDFZałącznik graficzny 2 XXVII_186_20.pdf (3,46MB)

PDFZałącznik graficzny 3 XXVII_186_20.pdf (865,94KB)

PDFZałącznik graficzny 4 XXVII_186_20.pdf (2,32MB)

9.

Parzyce

PDFUchwała XXI_234_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (131,24KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 113

JPEGZałącznik graficzny XXI_234_96.jpeg (500,80KB)
10.

Wykroty

PDFUchwała XXI_235_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (147,93KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 114

JPEGZałącznik graficzny XXI_235_96.jpeg (574,76KB)

JPEGUchwała VII_69_99 z dnia 16.06.1999 r..jpeg (158,06KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren projektowanego zespołu oświatowego

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.08.1999 r. nr 21 poz. 954

JPEGZałącznik graficzny VII_69_99.jpeg (164,57KB)

PDFUchwała VII_70_99 z dnia 16.06.1999 r..pdf (81,04KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty- teren Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.08.1999 r. nr 21 poz. 955

JPEGZałącznik graficzny VII_70_99.jpeg (191,60KB)

PDFUchwała XLIII_326_05 z dnia 30.12.2005 r..pdf (65,70KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty- teren „za torami”

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 10.04.2006 r. nr 76 poz. 1215

PDFZałącznik graficzny XLIII_326_05.pdf (2,18MB)

PDFUchwała XXXIX_263_08 z dnia 30.12.2008 r..pdf (79,38KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren byłej Szkoły

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 13.02.2009 r. nr 22 poz.564

PDFZałącznik graficzny XXXIX_263_08.pdf (1,34MB)

PDFUchwała L_358_09 z dnia 30.09.2009 r..pdf (70,72KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren tłoczni gazu

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12.11.2009 r. nr 193 poz.3382

PDFZałącznik graficzny L_358_09.pdf (1,03MB)
11.

Zabłocie i Kolonie

PDFUchwała XXI_236_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (131,47KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabłocie i Kolonii

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 115

JPEGZałącznik graficzny XXI_236_96.jpeg (621,64KB)
12.

Zagajnik

PDFUchwała XXI_237_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (124,11KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagajnik

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 116

PDFZałącznik graficzny XXI_237_96.pdf (2,61MB)
13.

Zebrzydowa

PDFUchwała XXI_238_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (99,17KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowa

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 117

TIFZałącznik graficzny XXI_238_96.tif (1,61MB)

PDFUchwała LXVII_469_10 z dnia 04.11.2010 r..pdf (172,19KB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowa

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 29.12.2010r. Nr 250 poz. 4200

Załącznik  graficzny

PDFUchwała XXXIV_245_13 z dnia 21.02.2013 r..pdf (213,99KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego małej elektrowni wodnej na rzece Kwisie w rejonie wsi Zebrzydowa i Parzyce

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 21.02.2013r.  poz. 2365

PDFZałącznik graficzny XXXIV_245_13.pdf (1,11MB)
14.


 

Tereny otwarte

PDFUchwała XXI_226_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf (118,16KB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych gminy Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 105

TIFZałącznik graficzny XXI_226_96.tif (2,15MB)

Teren Górniczy „Maria III”

PDFUchwała XXVII_182_08 z dnia 28.03.2008 r..pdf (175,96KB)

miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I”

i dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec

 Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 09.05.2008r. Nr 128 poz. 9025

PDFZałącznik graficzny XXVII_182_08.pdf (5,82MB)

Teren Górniczy „Wykroty – I”

PDFUchwała XLIV_315_09 z dnia 12.05.2009 r..pdf (80,33KB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty I”

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.07.2009r. Nr 122 poz. 2301

 

JPEGZałącznik graficzny XLIV_315_09.jpeg (210,22KB)

Teren górniczy Czerna

PDFUchwała XXVII_228_04 z dnia 26.11.2004 r..PDF (361,86KB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni iłów ceramicznych w obrębie Czerna

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 07.02.2005 r. Nr 23 poz. 527

 

JPEGZałącznik graficzny XXVII_228_04.jpeg (162,74KB)

Modernizacja linii kolejowej E-30

PDFUchwała XXXIII_273_05 z dnia 17.06.2005 r..pdf (7,62MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 18.07.2005r. Nr 129 poz. 2625

 

Załącznik  graficzny
15.

Obszar gminy Nowogrodziec

PDFStudium XLIV_294_17 z dnia 29.11.2017 r..pdf (1,48MB)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Nie podlega publikacji

PDFZałącznik graficzny XLIV_294_17.pdf (3,32MB)
Wersja XML